เอเจนซี่โฆษณาออนไลน์
เริ่มทำการตลาดออนไลน์แบบวัดผลได้

เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายด้วยกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ที่วัดผลได้โดยเอเจนซี่ที่เป็น Google Partner วางแผนการตลาดและโฆษณาออนไลน์ครอบคลุมทุกช่องทางตั้งแต่ Search Engine จนถึง Social Media และ Streaming

ดิจิทัเอเจนซี่โฆษณาออนไลน์ Google Ads

Google Ads

บริการรับทำโฆษณา Google Ads ครบวงจรโดย Google Parter วิเคราะห์ผลและ Optimize ไปจนถึงการนำ AI เข้ามาทำ Smart Campaign พร้อมวัดผลและยอดขายบนหน้าเว็บไซต์

 • Search
 • Display
 • Shopping
เอเจนซี่ให้บริการ​รับทำ SEO ในประเทศไทย

SEO (Search Engine Optimization)

บริการรับทำ SEO ครบวงจร เพิ่มคุณภาพเว็บไซต์ทางด้านเทคนิค โครงสร้างโค้ด และเนื้อหา เพื่ออันดับการแสดงผลบน Google ที่ดีขึ้น โดยทีมที่เข้าใจ Google Algorithm

 • Local SEO
 • E-commerce
 • Content
เอเจนซี่โฆษณาออนไลน์บนโซเชียลมีเดีย

Social Media Ads

บริการดูแลแคมเปญโฆษณาบน Social Media โดยนำข้อมูลลูกค้ามาใช้ประโยชน์ในการทำ Audience List เข้าถึงกลุ่มลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อมโยงกับแคมเปญบนช่องทางอื่นๆ

 • Facebook Ads
 • Tiktok Ads
 • Line Ads
เอเจนซี่การตลาดออนไลน์ทำคอนเทนต์

Content Marketing

สร้างคอนเทนต์ Social Media กระตุ้นการสื่อสารทางการตลาดไปยังกลุ่มเป้าหมายด้วย Key Message ที่แข็งแรง รวมถึงบทความบนเว็บไซต์เพื่อเพิ่ม Organic Traffic

เอเจนซี่บริการรับทำเว็บไซต์

Website Development

พัฒนาเว็บไซต์ WordPress ที่ตอบโจทย์การตลาด และการใช้งาน (UX/UI) วางโครงสร้างด้าน SEO และ Keyword หลักของธุรกิจบนเว็บไซต์ตั้งแต่วันแรก

บริการรับทำ lead generation

Full-funnel Lead Generation

ทุกช่วงเวลามีคนกำลังมองหาสินค้าหรือบริการบางอย่างอยู่ตลอด เราสามารถช่วยสร้าง Lead ทั้งจาก Google และ Social Media เพื่อเพิ่มโอกาสในการปิดการขาย


เพราะดาต้าคือหัวใจสำคัญของการทำการตลาดและโฆษณาออนไลน์

วางแผนการจัดเก็บดาต้า

วาง Flow ของแคมเปญ วางแผนการเดินทางของลูกค้าบนช่องทางออนไลน์ต่างๆ ที่มีการทำโฆษณา เพื่อเก็บและนำดาต้าไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญคู่กับ AI

โปร่งใสและเปิดเผยตัวเลข

เอเจนซี่ของเราจะแชร์ทุกตัวเลขที่จำเป็นต่อการนำไปวิเคราะห์ผลอย่างตรงไปตรงมา พร้อมกับงบโฆษณาออนไลน์ที่ถูกใช้ไปตามจริง เพื่อประโยชน์สูงสุดของแคมเปญ

มี Report และ Worksheet ในการทำงาน

ในแคมเปญโฆษณาออนไลน์บน Google และ Social Media เอเจนซี่ของเราจะมี Wordsheet หรือ Online Dashboard ในการดูผลตอบรับของแคมเปญที่ดึงข้อมูลจากระบบโฆษณาโดยตรง

Announcement

เหตุผลที่ลูกค้าร่วมงานกับเรา

ตั้งแต่ปี 2559 ที่ดิจิทัลเอเจนซี่ของเราให้บริการ เรามีฐานข้อมูลเชิงลึกซึ่งเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ช่วยให้แคมเปญสำเร็จ

Google Partner Agency

เป็นพาร์ทเนอร์กับ Google

เข้าถึงเทคโนโลยีด้านการโฆษณาใหม่ๆ ทั้งแบบค้นหาและแบนเนอร์ ช่วยให้เว็บไซต์ของคุณขึ้นเมื่อมีคนค้นหาสินค้าพร้อมวัดผลบนเว็บไซต์

Search Marketing Result

กว่า 1,000 คำค้นหาที่เราทำติดหน้าแรก

ด้วยบริการรับทำ SEO ครบวงจร ที่เพิ่มประสิทธิภาพแบบทั้งภาพรวมเว็บไซต์ ช่วยให้อันดับและ Organic Traffic ดีขึ้นอย่างก้าวกระโดด

Organic Traffic Result

Organic Traffic เพิ่มขึ้นเฉลี่ยกว่า 200%

การวางแผนเพิ่ม Organic Traffic ควบคู่ไปกับ Paid Traffic ช่วยให้เว็บไซต์มี Traffic ที่เติบโตขึ้นอย่างยั่งยืน ใช้งบการตลาดลดลง

สิ่งที่เอเจนซี่เราให้ความสำคัญ เพื่อให้แคมเปญการตลาด และโฆษณามีประสิทธิภาพ

1

ลูกค้าเจอ ถูกที่ ถูกเวลา

วางแผนช่องทางให้เหมาะสมกับธุรกิจ เป้าหมาย และงบประมาณ ไม่ว่าจะเป็น SEO, Google Ads และ Social Media

2

ระบบวัดผลอย่างรอบด้าน

วางระบบวัดผลบนเว็บไซต์เพื่อประเมินประสิทธิภาพการตลาด และวิเคราะห์เพื่อพัฒนาต่อยอด

การทำงานของเอเจนซี่โฆษณาออนไลน์
3

จัดเก็บข้อมูล

จัดเก็บ Data ที่ได้ ช่วยให้ AI สามารถนำไปต่อยอดกลุ่มเป้าหมาย

4

นำข้อมูลไปต่อยอด

เข้าถึงลูกค้าซ้ำเพื่อกระตุ้นการตัดสินใจ รวมถึงหากลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ

5

ลูกค้าเริ่มตัดสินใจ

กลับเข้าเว็บไซต์อีกครั้งเพื่อตัดสินใจ

ตัวอย่างผลงานที่เราได้ร่วมงานกับลูกค้าและความท้าทาย

ความท้าทายและความสนุกในการวางเป้าหมาย แก้ปัญหา และดำเนินการเพื่อพาแคมเปญไปยังผลลัพธ์ที่วางไว้ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ SME หรือองค์กรขนาดใหญ่ ทุกธุรกิจมีกลยุทธ์ที่นำมาใช้แตกต่างกัน

ตัวอย่างการตลาดออนไลน์จุฬา

การทำโฆษณาและ Lead Generation

การทำโฆษณาแบบค้นหาและโฆษณาบน Social Media เพื่อเพิ่ม Lead โดยวัดจากการสมัครเรียน และยอดนักศึกษาแต่ละรุ่น

137%

จำนวนการสมัครที่เพิ่มขึ้นจากก่อนเริ่มแคมเปญโฆษณา

20%

จำนวนนักศึกษาที่ผ่านสัมภาษณ์เพิ่มขึ้นในแต่ละปี

ตัวอย่างการทำ SEO และ โฆษณาออนไลน์

การทำ SEO และโฆษณา Google

สร้างการรับรู้ในรถแต่ละรุ่น กระตุ้นการดาวน์โหลดโบรชัวร์ และการติดต่อสอบถาม รวมถึงการทำ Local SEO

400+

การการดาวน์โหลดโบรชัวร์ในช่วง 3 เดือน

80%

ของ Keyword ที่โฟกัสขึ้นหน้าแรกใน 3 เดือน

ตัวอย่างการทำ SEO และ Lead Generation

การทำ SEO และ Lead Generation

ทำ SEO เพิ่ม Organic Traffic ในประเทศไทย และทำโฆษณาไปต่างประเทศเพื่อเพิ่ม Lead ใหม่จากลูกค้าต่างชาติ

200+

จำนวน Conversion ที่วัดได้ผ่านหน้าเว็บไซต์

65%

ของ Keyword ที่โฟกัสขึ้นหน้าแรกใน 6 เดือน

ตัวอย่างการทำโฆษณาออนไลน์

การทำโฆษณาและ Lead Generation

สร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในรัศมีสาขาด้วยโฆษณาบน Social Media เพื่อเพิ่ม Lead หน้าสาขา

1,300+

ข้อความที่ทักเข้ามาสอบถามเกี่ยวกับสินค้าและบริการ

3.9M

การเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเพื่อสร้างการรับรู้ในบริการ

ตัวอย่างการพัฒนาเว็บไซต์ และรับทำ SEO

การพัฒนาเว็บไซต์และทำ SEO

พัฒนาเว็บไซต์ WordPress ใหม่จากเว็บไซต์ Wix เดิม วางโครงสร้างหน้าและ Keyword ที่สอดคล้องกับธุรกิจและสนับสนุนด้าน SEO

300+

Keywords รวมทั้งเว็บไซต์เพิ่มขึ้นในช่วง 6 เดือน

73%

ของ Keyword ที่โฟกัสขึ้นหน้าแรกใน 6 เดือน

ตัวอย่างการรับทำ SEO

การทำ Local SEO เพิ่ม Organic Traffic

แก้ปัญหา SEO ที่เคยทำแบบผิดเกณฑ์ของ Google ให้กลับมาทำอันดับอีกครั้ง ด้วยบริการ Local SEO พร้อม Google Map Optimization

200%

การเพิ่มของ Keywords จากการทำคอนเทนต์ต่อเนื่อง

150%

การเพิ่มของ Organic Traffic ในช่วง 6 เดือนของการปรับเว็บ

คลังความรู้การตลาดออนไลน์จากประสบการณ์ตรงของดิจิทัลเอเจนซี่

เว็บไซต์ WordPress คืออะไร เหมาะกับการใช้งานแบบไหน

เนื่องจากในปัจจุบันมีตัวเลือกการสร้างเว็บไซต์หลายรูปแบบให้เลือกใช้งาน ตั้งแต่แพลตฟอร์มที่เป็นเว็บไซต์สำเร็จรูป, เว็บไซต์ที่เป็นระบบ CMS อย่าง WordPress, ระบบ E-Commerce อย่าง Shopify หรือจะ WordPress เองก็มี E-Commerce เช่นกัน ไปจนถึงเว็บไซต์ที่เขียนโค้ดขึ้นเองทั้งหมด บทความนี้เราเลยจะมาแชร์ว่าถ้ามองเป็นภาพใหญ่ๆ แล้ว เว็บไซต์มีกี่ประเภท โดยจะโฟกัสที่ WordPress เป็นหลัก ปูพื้นตั้งแต่ WordPress คืออะไร ราคาค่าใช้จ่ายเริ่มต้นเท่าไหร่ ประโยชน์ ข้อเสีย และข้อควรระวัง พร้อมแล้วมาเริ่มกันเลย! 3 ประเภทของเว็บไซต์ แน่นอนว่าประเภทของเว็บไซต์อาจจะมีมากกว่านี้ แต่เราขอสรุปเป็นภาพรวมใหญ่ๆ เพื่อให้เข้าใจง่าย เว็บไซต์ WordPress จะอยู่กึ่งกลางระหว่างแบบที่ 1 และแบบที่ 3 ทำให้ได้รับความนิยมค่อนข้างสูง เนื่องจากจะได้เว็บไซต์ที่สามารถ Customize ได้ในระดับหนึ่ง มีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน ดูแลไม่ยาก และมีแหล่งความรู้ให้ศึกษาค่อนข้างเยอะ นอกจากนี้ WordPress จะตอบโจทย์การใช้งานด้านการตลาดออนไลน์ได้เป็นอย่างดี ทั้งด้านการทำคอนเทนต์ การอัปเดตเนื้อหา ไปจนถึงศักยภาพในการทำ SEO […]

Pacy Media

May 22, 2024

วิธีการ Backup และ Restore เว็บไซต์บน Wix

Wix เป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มเว็บไซต์ที่ใช้งานง่ายจนหลายคนอาจใช้อย่างเดียวจนลืมทำการสำรองข้อมูลหรือ Backup ข้อมูลเก็บไว้ ซึ่งหากเป็นเว็บไซต์ทั่วๆ ไป อาจต้องเข้าไปที่ Server หรือ Hosting เพื่อดำเนินการ Backup ข้อมูล แต่สำหรับ Wix ผู้ใช้สามารถดำเนินการจากหลังบ้านของระบบได้เลย วันนี้ Pacy Media จะพาไปดูกันว่าการ Backup และ Restore ข้อมูลเว็บไซต์บน Wix มีตั้งตอนอย่างไร การสำรองข้อมูลสำคัญอย่างไร การสำรองข้อมูลหรือที่เรียกอีกอย่างว่า Backup คือ การคัดลอกข้อมูลของเว็บไซต์มาสำรองเก็บไว้ หากเว็บไซต์เกิดมีปัญหา เช่น โดนแฮก ข้อมูลหาย ก็สามารถนำข้อมูลสำรองที่เก็บไว้มากู้คืน หรือ Restore ได้ นอกจากนี้การสำรองข้อมูลยังมีประโยชน์ในกรณีที่แก้ไขเว็บไซต์แล้วเกิดมีปัญหาก็สามารถนำข้อมูลเก่าที่ได้ทำการ Backup ไว้มาใช้งานได้ การ Backup เป็นประจำจะช่วยให้เรามีข้อมูลล่าสุดของเว็บไซต์อยู่เสมอ อย่างน้อยควรทำการสำรองข้อมูลสัปดาห์ละครั้ง แต่หากเว็บไซต์ไหนมีการอัปเดตข้อมูลรายวัน ก็แนะนำให้ดำเนินการวันต่อวันเลยก็จะยิ่งปลอดภัยมากขึ้น เพราะลองคิดดูว่าหากเว็บไซต์โดนแฮก แล้วข้อมูลที่สำรองไว้ล่าสุดคือปีที่แล้ว เมื่อ Restore กลับมาใช้งานก็จะต้องทำการอัปเดตข้อมูลในช่วงปีที่หายไปซ้าอีกครั้ง ขั้นตอนการสำรองข้อมูลเว็บไซต์บน Wix […]

Pacy Media

March 12, 2024

ALT Text คืออะไร ใส่แบบไหนให้รูปภาพติด SEO

เวลาเราใส่รูปภาพบนเว็บไซต์ สิ่งที่เราเห็นบนหน้าเว็บไซต์แน่นอนว่าต้องเป็นรูปแบบ แต่สิ่งที่ Google Bot หรือหุ่นยนต์ของ Google ที่เข้ามาเก็บข้อมูลบนเว็บไซต์เห็นไม่ได้เป็นรูปภาพเหมือนที่เราเห็น แต่มันจะเป็นเป็นโค้ด HTML ซึ่ง Bot ก็จะอ่านทำความเข้าใจจากโค้ดแล้วตีความออกมาว่าภาพนั้นเกี่ยวกับอะไร ถ้าเราใส่ภาพไปเฉยๆ แล้วจบแค่นั้น Google Bot ก็จะไม่มีทางเข้าใจเลยว่าภาพนั้นคืออะไร เว้นแต่เราใส่ข้อความบางอย่างไว้ใน HTML Code เพื่อบอกให้ Google ได้รู้ และนำไปประมวลผลทำการจัดอันดับ ข้อความส่วนนั้นเรียกว่า ALT Text ซึ่งเป็นอีกหนึ่งส่วนสำคัญของกลยุทธ์การทำ SEO ALT Text คืออะไร ALT Text ย่อมาจาก Alternative Text เป็นข้อความที่ใส่อยู่ในโค้ด HTML ตรง <img> Tag เพื่อบอกให้ Bot ได้ทราบว่าภาพนี้เกี่ยวข้องกับอะไร ซึ่งภาพที่แสดงบนหน้าเว็บไซต์จะไม่แสดงข้อความนี้ แต่ข้อความนี้จะถูกฝังอยู่ในรูปแบบ HTML ยกตัวอย่างเช่น หากเราใส่ภาพวิวภูเขา ในส่วนของ ALT Text ก็อาจใส่ว่า […]

Pacy Media

January 11, 2024

แนวทางหลักในการทำ SEO ต่อไปในปี 2024

Algorithm ของ Google มีการเปลี่ยนแปลงและอัปเดตตลอดเวลา โดยใครได้เข้ามาคลุกคลีกับการทำ SEO หรือได้พูดคุยกับบริษัทรับทำ SEO มาอย่างน้อย 4-5 ปี จะเห็นเลยว่าทาง Google มีการปรับเปลี่ยน Algorithm มามากพอสมควร อันดับก็มีขึ้นๆ ลงๆ หรือบางเว็บไซต์ที่อันดับตกลงเลยก็มี วิธีทำ SEO แบบเดิมๆ จึงไม่สามารถนำมาใช้ได้ โดยเฉพาะในปี 2024 ที่มีแนวทางในการทำ SEO ที่เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัด แต่รู้หรือเปล่า จากสถิติจากทาง Pacy Media เว็บไซต์ที่ทำ SEO ในแบบที่ถูกต้องตามหลักและแนวทางของ Google นั้น จะได้รับผลกระทบต่อ Algorithm ที่เปลี่ยนไปน้อยมากๆ ซึ่งที่ Pacy Media เราได้เก็บสถิติของเว็บไซต์ลูกค้าที่ได้ให้บริการทำ SEO ถูกต้องตามเกณฑ์ของ Google หรือที่เรียกว่า SEO สายขาว มาอย่างต่อเนื่อง พบว่า 90% ของเว็บไซต์ที่เน้นการโฟกัสเรื่อง SEO […]

Pacy Media

December 7, 2023

404 Not Found คืออะไร แก้ไขยังไงให้เว็บไซต์กลับมาใช้ได้

หากคุณกำลังอ่านบทความนี้ ขอเดาว่าอาจจะกำลังเจอกับปัญหา 404 Not Found หรือ 404 Page Not Found กับเว็บไซต์ตนเอง และยังงงๆ ว่ามันคืออะไร ต้องแก้ไขยังไง เพื่อให้คุณแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว เราไปเริ่มเข้าเรื่องกันเลยดีกว่า 404 Page Not Found คืออะไร อธิบายง่ายๆ 404 Page Not Found  คือ การที่เว็บไซต์ไม่สามารถแสดงหน้านั้นขึ้นมาได้ โดยอาจไม่เจอไฟล์ของลิงก์นั้นในระบบ ทำให้พอเปิดลิงก์นั้นขึ้นมาก็จะแสดงเป็น Error 404 Page Not Found เวลาเราเปิดเว็บไซต์จาก Browser ตัว Browser จะไปคุยกับ Server เพื่อดึงข้อมูลเว็บไซต์จาก Server มาแสดงผล เมื่อ Browser คุยกับ Server แล้ว แต่ไม่เจอไฟล์นั้นๆ มันเลยแสดงออกมาเป็น 404 Page Not Found […]

Pacy Media

November 29, 2023

เทคนิคการเขียนบทความให้น่าอ่านและไม่น่าเบื่อ

ในการเสพคอนเทนต์ของคนเราก็หนีไม้พ้น การดู การฟัง และการอ่าน ซึ่งหากพูดถึงการอ่านก็ต้องนึกถึงบทความเป็นอันดับแรก ในสมัยก่อนการอ่านบทความจะคุ้นเคยกันจากหนังสือพิมพ์ และ นิตยสารต่างๆ แต่ในยุคนี้ ช่องทางการอ่านบทความที่นิยมที่สุดคือช่องทางออนไลน์ ซึ่งถ้าเขียนได้ไม่น่าสนใจ ผู้อ่านก็จะปิดออกไปได้ง่ายๆ วันนี้ Pacy Media เอเจนซี่โฆษณาที่ผ่านงานเขียนบทความมามากมาย จะมาแชร์ว่าจริงๆ แล้ว บทความคืออะไร โครงสร้างประกอบไปด้วยอะไร และเทคนิค การเขียนบทความ ยังไงให้น่าอ่าน ไม่น่าเบื่อ ผู้อ่านไม่ปิดหนี บทความคืออะไร บทความคือเนื้อหาที่เขียนขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ไม่สั้นเกิน และไม่ยาวมาก ส่วนใหญ่การเขียนบทความที่ลงบนช่องทางออนไลน์จะมีความยาวอยู่ในช่วง 1,000-2,000 คำ โดยเนื้อหาที่เขียนอาจเป็นการสัมภาษณ์ การอ้างอิงงานเขียนอื่นๆ เพื่อมาเล่าให้ฟัง การใส่ความคิดเห็นของผู้เขียน การแชร์ประสบการณ์ การเขียนเพื่อนำเสนอสินค้า การเขียนข่าว การเขียนบทความวิชาการ การเขียนบทความ จะต่างจากการเขียนหนังสือตรงที่บทความจะเป็นเนื้อหาที่ไม่ยาวมาก ใช้เวลาอ่าน 2-10 นาทีก็ควรจะจบ โดยบางครั้งเราจะเห็นบางเว็บไซต์ที่เขียนบทความจำนวนมากที่อยู่ในหมวดหมู่เดียวกัน เช่น การลงทุน พอเขียนได้มากในระดับหนึ่งก็จะรวบรวมไปทำเป็นหนังสือ สำหรับบทความที่มีเป้าหมายเพื่อการตลาดจะเรียกว่า การทำ Content Marketing ซึ่งจะเป็นบทความที่เน้นให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ เพื่อให้ผู้อ่านสามารถศึกษาทำความเข้าใจได้ด้วยตัวเอง […]

Pacy Media

November 25, 2023

เริ่มวางกลยุทธ์การตลาดออนไลน์สำหรับธุรกิจคุณ กับ เอเจนซี่โฆษณา ออนไลน์ อันดับต้นๆ

FAQ

สิ่งที่คุณอาจกำลังสงสัยเกี่ยวกับเอเจนซี่โฆษณา

เอเจนซี่โฆษณาคืออะไร ช่วยธุรกิจคุณได้อย่างไร

Agency (เอเจนซี่) เป็นคำที่เรียกถึงบริษัทตัวแทน สำหรับ เอเจนซี่โฆษณา ก็หมายถึงบริษัทตัวแทน ที่ให้บริการด้านโฆษณา ซึ่งหน้าที่ของเอเจนซี่โฆษณาคือการช่วยบริษัทของลูกค้าในส่วนของแคมเปญโฆษณา ตั้งแต่วางแผน วางกลยุทธ์ด้านการสื่อสาร และช่องทาง รวมถึงออกแบบโฆษณา เพื่อให้โฆษณาได้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และเกิดการมีส่วนร่วม

Digital Agency (ดิจิทัลเอเจนซี่) หรือ เอเจนซี่โฆษณาออนไลน์ ก็จะเป็นเอเจนซี่ที่ให้ความสำคัญทางด้านช่องทางออนไลน์เป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นการทำ SEO, รับทำ Google Ads, Social Media และงานด้านดิจิทัลต่างๆ เช่น สร้างเว็บไซต์ ซึ่งจะเข้ามาช่วยองค์กรต่างๆ รวมถึง SME ในด้านการตลาดและโฆษณาออนไลน์ เพื่อขยายธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นแบบที่สามารถวัดผลได้

รับโฆษณาออนไลน์คืองานของดิจิทัลเอเจนซี่หรือเปล่า

การ รับโฆษณาออนไลน์ เป็นหนึ่งใน Scope งานของเอเจนซี่โฆษณา ที่โฟกัสด้านออนไลน์เป็นหลัก ซึ่งในขั้นตอนของการโฆษณาออนไลน์จะอยู่ในส่วนของการทำให้แคมเปญเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย สร้างการรับรู้ กระตุ้นให้การมีส่วนร่วม หรือสร้าง Lead ให้กับธุรกิจ โดยดิจิทัลเอเจนซี่ จะสามารถดูแลตั้งแต่เรื่อง SEO, Socia Media, Content Marketing ไปจนถึงการสร้างเว็บไซต์

ทั้งนี้ หน้าที่ของเอเจนซี่ไม่ใช่แค่การรับโฆษณา หรือยิงโฆษณาอย่างเดียว แต่จะรวมถึงการวางกลยุทธ์ตั้งแต่ในส่วนของ Owned Media, Earned Media, Paid Media และ Shared Media ซึ่งการ รับโฆษณาออนไลน์ จะอยู่ในส่วนของ Paid Media เป็นหลัก ทั้งนี้การทำโฆษณา จะต้องมีการวางแผนการทำ Audience Testing และ Ads Testing หรือเรียกกันว่า A/B Testing รวมถึงงานด้าน Creative และ Copywriting ด้วยเช่นกัน

Start your campaign

สอบถาม ขอใบเสนอราคา และข้อเสนอพิเศษสำหรับธุรกิจคุณ

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  Cookies Details

บันทึก