SEO Acknowledgement

Latest Update: 18/01/2023

SEO Acknowledgement คือเนื้อหาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทำ SEO ที่ทาง Pacy สรุปมาให้สำหรับผู้ที่เริ่มใช้บริการ SEO เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับการให้บริการและการทำงานของระบบ Google ก่อนเริ่มใช้บริการ หลักๆ แล้วจะประกอบไปด้วยการทำงานของ Google Algorithm การดูแลเรื่องความปลอดภัยของเว็บไซต์ ระบบต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้งาน เนื้อหาที่ไม่เหมาะสมหรือผิดกฎหมาย และการให้บริการ โดยเราได้สรุปมาเป็นข้อๆ ดังต่อไปนี้

 1. การแบ่งชำระค่าบริการเป็นไปตามที่ระบุในใบเสนอราคาโดยจะเป็นการชำระก่อนเริ่มบริการ
 2. การชำระค่าบริการล่าช้าอาจส่งผลให้การบริการไม่ต่อเนื่องซึ่งมีโอกาสกระทบต่อประสิทธิภาพของอันดับได้
 3. ทางบริษัทจะช่วยปรับแต่งเว็บไซต์ในส่วนของเนื้อหาและโค้ดที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาเป็นหลัก แต่จะไม่แก้ไขเชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างรากฐานหลักของเว็บไซต์ ทั้งนี้หากลูกค้ามีทีมโปรแกรมเมอร์ ที่ดูแลเว็บไซต์ ทางบริษัทสามารถให้คำแนะนำและพูดคุยกับโปรแกรมเมอร์ในการปรับแต่งเว็บไซต์เชิงลึกได้ การปรับแต่งตามคำแนะนำของบริษัทจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำ SEO
 4. สำหรับลูกค้าที่สร้างเว็บไซต์กับทาง Pacy ทีมงานสามารถช่วยปรับ Layout โครงสร้างของหน้า หรือเขียนโค้ดบางส่วนเพิ่มเติมตามความเหมาะสมเพื่อให้ประสิทธิภาพในด้าน SEO ดีขึ้น (ไม่รวมการเขียนโค้ดเพื่อเพิ่มฟังก์ชัน หรือ Feature ต่างๆ โดยการปรับจะต้องพิจารณาถึงผลกระทบต่อส่วนอื่นๆ บนเว็บไซต์ หรือข้อจำกับของแพลตฟอร์มที่เลือกใช้ด้วยเช่นกัน)
 5. Google ใช้กว่า 200 ปัจจัยในการนำเว็บไซต์มาจัดอันดับ และ Google Algorithm จะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อันดับของเว็บไซต์อาจแกว่งได้หาก SEO ยังไม่แข็งแรง หรือหาก Keyword นั้นมีการแข่งขันสูง ซึ่งการทำ SEO จะเป็นกลยุทธ์ระยะยาว เนื่องจากต้องใช้เวลาในการปรับแต่ง รวมถึงต้องให้เวลา Google Bot เข้ามาจัดเก็บข้อมูลเว็บไซต์ โดยระยะเวลาที่เหมาะสมจะอยู่ในช่วง 6-12 เดือน หรือตามที่ทีมงานประเมินและให้คำแนะนำ หากลูกค้าต้องการติดหน้า Google แบบทันที เราแนะนำเป็นบริการ Google Ads แทน 
 6. เราไม่แนะนำให้ลูกค้าทดลองทำ SEO เพียง 1-2 เดือน หากลูกค้าต้องการทำ SEO ในระยะสั้นๆ แนะนำเป็นบริการ Google Ads แทนเช่นกัน จะตอบโจทย์ธุรกิจและแผนการตลาดมากกว่า
 7. หากมีการประเมินอันดับหรือจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์เบื้องต้นก่อนเริ่มบริการจะเป็นการประเมินจากสถิติที่ผ่านมา ยังไม่ได้นำปัจจัยต่างๆ ในอนาคตมาประเมินซึ่งเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ ดังนั้นตัวเลขอาจคลาดเคลื่อนได้ ซึ่งการประเมินไม่ถือว่าเป็นการการันตีหรือรับประกัน
 8. ลูกค้าจะได้รับรายงานอันดับในแต่ละ Keyword รายเดือน โดยทางบริษัทจะส่งรีพอร์ทเป็นไฟล์ pdf ให้ในช่วงวันที่ 1-4 ของเดือนถัดไป หากติดวันหยุดลูกค้าจะได้รับในช่วง 1-3 วันของวันเปิดทำการถัดไป
 9. ทางบริษัทจะอัปเดตกับลูกค้าผ่านทาง Line OA หรือทางอีเมล โดยจะอัปเดตเมื่อมีคำแนะนำ หรือเรื่องสำคัญเกี่ยวกับแนวทางในการดำเนินงานที่ต้องการให้ลูกค้ารับรู้หรือตัดสินใจ
 10. หากลูกค้ามีข้อสงสัยตรงไหนสามารถสอบถามทีมงานได้ตลอดในช่วงวันและเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 10:00-18:00 น.
 11. หากลูกค้ามีแผนในการปรับเปลี่ยนเนื้อหาเว็บไซต์ หรือปรับโครงสร้างเว็บไซต์ ให้แจ้งบริษัททราบทุกครั้ง เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมด้าน SEO ก่อน เพราะการปรับเปลี่ยนเนื้อหาหรือโครงสร้างเว็บไซต์ อาจส่งผลกระทบต่อ PageSpeed ได้
 12. ลูกค้าไม่ควรหยุดการแสดงผลของเว็บไซต์ในระหว่างการทำ SEO เพราะจะส่งผลให้อันดับตกลงได้ และอาจใช้เวลาในการให้ Google ทำการ Index อีกครั้ง
 13. ลูกค้าควรต่ออายุโดเมนและ Server หรือ โฮสติ้ง ก่อนที่จะหมดอายุ เพราะเว็บไซต์จะหยุดแสดงผลได้ เมื่อโดเมนและ Server หมดอายุ
 14. ทางบริษัทอาจจำเป็นต้องใช้ข้อมูล FTP, DirectAdmin และ ข้อมูลเข้าระบบหลังบ้านของเว็บไซต์ เช่น WordPress หรือเว็บไซต์สำเร็จรูปอื่นๆ
 15. ทีมงานมีความจำเป็นต้องมี Access เข้าระบบ Google Analytics, Google Search Console และ Google Tag Manager เพื่อให้สามารถดำเนินการเก็บข้อมูลด้าน SEO และตรวจสอบการ Index ของเว็บไซต์ได้
 16. ก่อนที่ลูกค้าจะให้ข้อมูล Username และ Password กับทางบริษัท ลูกค้าจำเป็นต้องทำการ Backup ทั้งเว็บไซต์ทุกครั้งก่อนให้ Username และ Password รวมถึงให้ลูกค้าเปลี่ยน Username และ Password หลังจากการดำเนินงานเพื่อความปลอดภัยของข้อมูล และป้องกันในกรณีที่เว็บไซต์เกิดปัญหา ทางบริษัทจะไม่สามารถรับผิดชอบต่อปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
 17. ไม่แนะนำให้ลูกค้าแชร์ข้อมูล Username และ Password ต่อบุคคลหรือบริษัทอื่นที่ไม่น่าเชื่อถือ
 18. ลูกค้าควรตั้ง Username และ Password เว็บไซต์ และระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ให้ยากต่อการคาดเดา ห้ามใช้รหัสผ่านง่ายๆ เช่น ชื่อ วันเกิด เลขที่บ้าน ตัวเลขติดกัน (1234) หรือตัวอักษรติดกัน (abcd)
 19. ลูกค้าจำเป็นต้องดูแลเรื่องความปลอดภัยพื้นฐานของเว็บไซต์ เพื่อป้องกันการ Virus, Malware หรือการแฮกที่อาจเกิดขึ้นบนเว็บไซต์ ซึ่งในส่วนนี้จะเป็นหน้าที่ของทางลูกค้า โปรแกรมเมอร์ที่ดูละเว็บไซต์ลูกค้า และผู้ที่ดูแล Server
 20. ในระหว่างการทำ SEO หากเว็บไซต์ลูกค้าเกิดติดปัญหา เช่น Server ล่มหรืออื่นๆ ที่ส่งผลต่อการแสดงผลของเว็บไซต์ เมื่อทางบริษัทตรวจสอบเจอจะรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบ โดยระยะเวลาที่เว็บไซต์จะกลับมาใช้งานอีกครั้งอยู่ที่โปรแกรมเมอร์ที่ดูแลเว็บไซต์หรือผู้ที่ดูแล Server ว่าจะใช้เวลาในการกู้ข้อมูลคืนมากน้อยแค่ไหน
 21. ในกรณีที่เว็บไซต์หยุดแสดงผลจากการจงใจของผู้ดูแลเว็บไซต์ หรือจากการเกิดปัญหาบนเว็บไซต์ เช่น โดนระงับ โดนสั่งปิด ติดไวรัส ติดต่อกันเกิน 7 วัน ทางบริษัทจะสามารถยืดอายุบริการให้ลูกค้าได้สูงสุด 15 วัน เพื่อให้เวลาโปรแกรมเมอร์ที่ดูแลเว็บไซต์ทำการ Recover เว็บไซต์กลับมา และให้เว็บไซต์ถูก Index บน Google อีกครั้ง ซึ่งระยะเวลาในการ Index นั้นขึ้นอยู่กับระบบของ Google โดยหลังจากการยืดอายุบริการ ครบแล้ว ทางเราจะนับรอบบริการต่อตามปกติและสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินในทุกกรณี
 22. การหยุดแสดงผลของเว็บไซต์ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใดก็ตามย่อมกระทบต่ออันดับบน Google และ KPI 
 23. ห้ามลูกค้าทำ SEO กับบริษัทอื่น ควบคู่กับบริการของบริษัทเรา
 24. หากลูกค้าเคยทำ SEO มาก่อน ต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบ
 25. หากลูกค้าเคยทำ SEO ก่อนหน้านี้ด้วยเทคนิคที่ผิดนโยบายของ Google หรือเคยโดนแบนโดย Google หรือ Search Engine อื่นๆ ให้แจ้งทางบริษัททราบก่อนเริ่มบริการ
 26. ทางบริษัทจำเป็นต้องใช้งานโปรแกรมต่างๆ เช่น Google Analytics, Google Tag Manager และ Google Search Console ในการทำ SEO ลูกค้าควรสร้างบัญชีผู้ใช้สำหรับโปรแกรมเหล่านี้เอง เพื่อให้เป็นเจ้าของสิทธิ์ในการเข้าถึง และแชร์ Access มาให้ทาง เพซี่ มีเดีย เพื่อให้ทีมงานเข้าไป ทำงานในระบบต่างๆ
 27. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหยุดให้บริการหากเว็บไซต์ของลูกค้ามีลิงก์ที่เชื่อมต่อออกไปยังเว็บไซต์ที่ผิดกฎหมาย เช่น เว็บไซต์พนัน และสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินในทุกกรณี
 28. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหยุดให้บริการทันที หากในระหว่างการทำ SEO เว็บไซต์ของลูกค้า มีการที่เปลี่ยนเนื้อหาจากเดิมไปเป็นเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย เช่น เว็บไซต์พนัน เว็บไซต์ลามกอนาจาร เว็บไซต์เกี่ยวกับสารเสพติด หรือเว็บไซต์ที่จำหน่ายสินค้าผิดกฎหมาย และสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน ในทุกกรณี
 29. ข้อมูลการทำงานใน SEO Worksheet และข้อมูลอื่นๆ ที่ทางเราส่งให้ รบกวนลูกค้าไม่แชร์ต่อไปยังบุคคลที่สาม บริษัทอื่น หรือเอเจนซี่อื่น เนื่องจากอาจมีเนื้อหาเชิงลึกเกี่ยวกับเว็บไซต์ลูกค้า ข้อมูล Confidential โค้ดในเว็บไซต์ลูกค้า โค้ดที่ทางเราแก้ไขให้ ซึ่งอาจส่งผลต่อความไม่ปลอดภัย
Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  Cookies Details

บันทึก